D.R.Congo,Rwanda, Uganda May-June,2017 - Dale Davis Photography
Chimanuka-approaching-me_GOR_1170

Chimanuka-approaching-me_GOR_1170